Behandlingar hos Susannes Friskvårdshörna – för dig i Borås och Kinna med omnejder

Aditi-kinesologi

Aditi står för ”utan gräns”

Aditi-kinesologi är en djupgående energibalanseringsmetod, där den mänskliga kroppens samtliga energisystem balanseras.

Människans kropp består av energi, vi transformerar också energi från mat och joner i luften. Vi har ingen stickkontakt ansluten till nätet, men ändå är vi elektroniska varelser, exempel så kan man mäta den elektriska aktiviteten i hjärtat (EKG), hjärnan(EEG) och musklerna(EMG).
Det går att likna kroppen vid en byggnad, som har elektriska säkringar(proppar). Dessa går sönder om vi överbelastar byggnadens nätkapacitet. Människor har också säkringar och då vi exempelvis stressar, tänker självdestruktiva tankar eller befinner oss i en destruktiv miljö påverkar detta kroppens energisystem. ”proppen går” och en obalans har uppkommit. Får obalansen kvarstå framträder så småningom symtom av olika slag. Som exempel kan nämnas psykiska och fysiska besvär, relationsproblematik och utbrändhet. Kroppens egen läkningsförmåga sätts ner.
Vid en Aditi-balansering används en gammaldags slagrutemetod för att lokalisera ”trasiga säkringar” och obalanser. Fynden balanseras med uppbyggande frekvenser, varpå kroppen återtar sin läkningsförmåga successivt och den nedbrytande tendensen vänds. Med varje Aditi-balansering får Du en ny chans till ett harmoniskt liv, att göra optimala val samt större möjligheter att erfara kärlek och glädje.
Exempel på vad som kan uppnås om du i Borås eller Kinna med omnejder går på en behandling inom Aditi-kinesologi
 • Ökad tillgång till kreativitet och livsglädje
 • Ökad intuition
 • Frihet från psykiska besvär och nedbrytande tankemönster
 • Frihet från rädslor av olika slag, ex flygrädsla
 • Ökat immunförsvar
 • Ökad förmåga till genialt tänkande
 • Lindring eller utläkning av fysiska besvär
 • Ökad förmåga att använda dolda resurser
 • Ökad förmåga att förstå och förlåta samt känna ovillkorlig kärlek
 Aditi fungerar bra ihop med både bowenterapi och regndroppsmassage

Raindropmassage för dig i Borås och Kinna med närliggande områden

Raindroptekniken är en mjuk och härlig aromaterapibehandling med läkekraften från 100% naturliga, medicinska eteriska oljor, som masseras in under fötterna och på ryggen.

De eteriska oljorna är antibaktriella, antiinflammatoriska och virusdödande samt har ett stärkande effekt på immunförsvaret.

Exempel på vad som kan uppnås med Raindropmassage

 • Effektiv vid rygg och nackproblem
 • Stärker immunförsvaret
 • Avhjälper vid stress och oro
 • Stimulera känslomässig läkning

Taktil massage för henne

Det är en behandling inom massage som innebär mjuk omslutande beröring. Varsamma strykningar aktiverar beröringsreceptorena med respekt, omtanke och lyhördhet anpassat efter varje individs integritet och behov.

Med total närvaro och lugn rytm följer rörelserna varandra så att det parasympatiska nervsystemet aktiveras- motpol till adrenalin påslag och stress.

Effekter som kan uppnås med taktil massage:

 • Avslappning
 • Bättre sömn
 • Mindre stress
 • Mindre oro och ångest
 • Lindring av smärta
 • Förbättrad mag-tarmfunktion

 

Reikihealing

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Reiki är en form av healing – ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat – men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

 

Distansbehandlingar

Reikihealing

Reikihealing är lika effeketiv oavsett om du tar emot healingen när du ligger på bänken hos terapeuten, som om du tar emot den på distans.

Vid din bokade tid rekommenderar jag att du lägger dig ner i lugn och ro och tar emot Reiki under 20 minuter. Jag ringer sedan upp dig för att höra hur du mår och om det är något särskilt du vill lyfta kopplat till healingen du just tog emot.

Du betalar via Swish innan vi avslutar samtalet.
Vill du ha kvitto skickar jag det per post mot en avgift på 15 kr.

Aditi- kinesologi

En aditibalansering är lika effeketiv oavsett om du tar emot balanseringen när du ligger på bänken hos terapeuten, som om du tar emot den på distans.

Vid din bokade tid rekommenderar jag att du lägger dig ner i lugn och ro och tar emot Aditin under 60 minuter. Jag ringer sedan upp dig för att höra hur du mår och om det är något särskilt du vill lyfta kopplat till Aditi-balanseringen du just tog emot.

Du betalar via Swish innan vi avslutar samtalet.
Vill du ha kvitto skickar jag det per post mot en avgift på 15 kr.

 

 

 

Healingmassage

Healingmassage är en kombination av mjuk massage och Reiki healing. Det är en mycket avslappnande behandling, och som ökar din oxyticinproduktion. Reikihealingen går in på djupet och hjälper dig att öppna upp blockeringar som stör ditt välmående.

 

Svensk klassisk massage

Svensk klassisk massage är en djupgående massage som bl.a löser upp spänningar i kroppen och ökar blodcirkulationen. Den har också en avslappnande effekt.

Healingmassage

Healingmassage är en kombination av mjuk massage och Reiki healing. Det är en mycket avslappnande behandling, och som ökar din oxyticinproduktion. Reikihealingen går in på djupet och hjälper dig att öppna upp blockeringar som stör ditt välmående.